δημος

Από το πρακτικό 14/30-04-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης σήμερα ημέρα Δευτέρα 30 Απριλίου 2018, κατά την τακτική του συνεδρίαση, μετά το άγγελμα του θανάτου του μεγάλου δωρητή του Δήμου Σπάρτης και ιδιαίτερα της Τοπικής Κοινότητας Σελλασίας Δ.Ε. Οινούντος, Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου του Δημητρίου και προκειμένου να αποτίσει τον απαιτούμενο φόρο τιμής στον εκλιπόντα μεγάλο δωρητή και να αποδώσει την πρέπουσα τιμή σε αυτόν, για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία και για την αδιάλειπτη θερμή συμπαράσταση του προς την ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του, συμβάλλοντας αποφασιστικά στον εξωραϊσμό της και σε ένδειξη πένθους και ελαχίστου φόρου τιμής, ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος, ως ακολούθως:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Να εκφράσει την βαθιά του θλίψη, τα ειλικρινή του συλλυπητήρια και την συμπάθειά του στους συγγενείς και οικείους του εκλιπόντος.

2. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Να παραστεί ο Δήμαρχος και αντιπροσωπεία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην τελετή της κηδείας του.

4. Να κατατεθεί στην μνήμη του εκλιπόντος στεφάνι εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο πρόεδρος Δ.Σ.
Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

 

  

Ακριβές απόσπασμα
Σπάρτη 30/ 04/2018
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Σπυρίδων Γ. Μοιράγιας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


Καρμοίρης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Γρηγόρη Δήμητρα (Γραμματέας Δ.Σ.), Αποστολάκος Δημήτριος, Αργειτάκος Σταύρος, Αργυρόπουλος Παναγιώτης, Αργυρόπουλος Σταύρος, Βλήτας Νικόλαος, Βουνάσης Αλέξανδρος, Γαλανοπούλου Γεωργία, Δούνιας Νικόλαος, Κανελλόπουλος Γεώργιος, Καπετανάκης Σαράντος, Κοκκορός Ευστράτιος, Κονίδης Γεώργιος, Κοντάκος Ηλίας, Κουμουνδούρος Παναγιώτης, Μακρυσοπούλου Χριστίνα, Νικολακάκης Ευάγγελος, Πατσιλίβας Θεμιστοκλής, Πλειώτας Χρίστος, Ρήγας Παναγιώτης, Σκρουμπέλος Βασίλειος, Σμυρνιός Ευστράτιος, Σταθόπουλος Ιωάννης, Στρίφας Κυριάκος, Τζωρτζάκης Μάριος, Τσέγκος Κων/νος, Φλώρος Νικόλαος

 

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Η  εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τις κατακτήσεις των εργαζομένων αλλά και μέρα αντίστασης στις αντιεργατικές λογικές και τις πολιτικές λιτότητας.

Η φετινή Πρωτομαγιά έχει διπλό αγωνιστικό χαρακτήρα, ενάντια:

 • Στην οικονομική κρίση που έχει καταφέρει μεγάλο πλήγμα σ’ όλους μας.
 • Στις μεγάλες δυνάμεις ,που εμπλέκουν επικίνδυνα τη χώρα μας, αφού η υπεράσπιση της εργασίας περνάει μέσα από την υπεράσπιση της ειρήνης. Χωρίς ειρήνη, ανάπτυξη και ευημερία δεν υπάρχουν.

Γι΄αυτό όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε  :

 • Για να επουλωθούν οι πληγές που προξένησε η οικονομική κρίση, να ξανακερδίσουμε την εργασία με όρους αξιοπρέπειας και προοπτικής.
 • Για να γυρίσουν πίσω οι νέοι μας, που έφυγαν, αναζητώντας εργασία στο εξωτερικό.
 • Για να ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική, κυρίως στους νέους, στα παιδιά μας.
 • Για να στείλουμε αντιπολεμικό μήνυμα, μήνυμα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών.

 

Καλή εργατική Πρωτομαγιά!!!

 

                                                            Ο Δήμαρχος

                                                         Ευάγγελος Βαλιώτης                   

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ » προϋπολογισμού 106.800,00€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ:15-7336.004

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο  ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr .

Στη  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-ΧΩ-ΥΔ.& ΠΕΡ. Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ.27313-63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9/05/18  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/05/18, καθώς και σε περίπτωση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18-05-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

 

 1. Προκήρυξη
 2. Διακήρυξη
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών
 6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
 7. ΤΕΥΔ
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 15:12

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 2α Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 2α Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 15:46

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:15.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

 

Το Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, σας ενημερώνει ότι η διάλεξη του κου Λούη Μανίκα με θέμα: "Η Τεχνική της Αναπνοής και της Φωνής ως συντελεστής επιτυχούς επικοινωνίας και εργαλείο μετάδοσης της γνώσης" που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, και ώρα 7:00 μμ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σπάρτης (ισόγειο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης) ματαιώνεται για λόγους έκτακτης ανωτέρας βίας.

  

Για το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης

Η πρόεδρος

 

Γαλανοπούλου Γεωργία

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης  κατάλληλου ακινήτου (είτε κτιρίου, είτε οικοπέδου στο οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-νηπιαγωγείο) για την μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του 2θέσιου 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης».

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.