δημος

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 15:03

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 28η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018 12:00

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 27η  Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ανοίγει ο δρόμος για την αγορά - προμήθεια  οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού στο Δήμο Σπάρτης μέσω του προγραμματος ΦιλόΔημος ΙΙ»

Τη χρηματοδότηση με 305.000,00€ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», για την προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού, εξασφάλισε ο Δήμος Σπάρτης με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αίτηση συμμετοχής του στην πρόσκληση του Υπουργείου με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», σύμφωνα με την οποία οι Δήμοι της χώρας καλούνταν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του ειδικού προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων.

Ο Δήμος Σπάρτης πρόκειται να προμηθευτεί καινούριο εξοπλισμό, συνολικού προϋπολογισμού 323.500,00€ (305.000,00€ Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών και 18.500,00€ ίδιοι πόροι Δήμου), με στόχο την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών και την επιχειρησιακή του ετοιμότητα, που θα έχουν αντίκτυπο στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Συγκεκριμένα:

 • Ένα καλαθοφόρο ανυψωτικό όχημα,
 • Ένα φορτηγό όχημα με σύστημα ανάρτησης και μεταφοράς μεταλλικών κάδων αποκομιδής στερεών, συνοδευόμενο από δύο καινούργιους κάδους
 • Έναν κλαδοτεμαχιστή
 • Έναν καταστροφέα(εξάρτημα)
 • Έναν κάδο ανάμιξης μπετού-δομικών υλικών (εξάρτημα)
 • Ένα υδραυλικό σάρωθρο βαρέως τύπου (εξάρτημα)
 • Ένα κιτ περονών (εξάρτημα)
 • Έναν κάδο ανάμιξης μπετού – δομικών υλικών (εξάρτημα)

Αποδεικνύουμε καθημερινά πως όταν μας δίνεται η δυνατότητα είμαστε πανέτοιμοι ως Δήμος να αξιοποιήσουμε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο για να εξασφαλίσουμε πιστώσεις, που θα συμβάλουν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες.

Η συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα καλύπτουν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες των Δήμων ειδικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη μακροχρόνια περίοδο οικονομικής κρίσης.

Πρέπει όλοι μαζί να εργαζόμαστε απρόσκοπτα με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου και των πολιτών.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Νέες χρηματοδοτήσεις  στο Δήμο Σπάρτης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ»

 

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Σπάρτης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , για την « Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων χώρων », συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00€ (164.700,00€ Π.Δ.Ε. Εσωτερικών και 25.300,00€ ίδιοι πόροι Δήμου), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την ανωτέρω χρηματοδότηση , προβλέπεται η εκτέλεση των πιο κάτω εργασιών:

 • Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σπάρτης: πλήρης ανακατασκευή των WC
 • Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σπάρτης: εργασίες διαμόρφωσης δαπέδου στην ανατολική είσοδο για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ
 • Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σπάρτης: νέα είσοδος  και ράμπα
 • Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Σπάρτης (Κλαδά): ριζική ανακαίνιση των WC.
 • Στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροκαμπίου: ανακαίνιση των WC.
 • Στο Δημοτικό Σχολείο Γκοριτσάς: εργασίες περισυλλογής ομβρίων για την απομάκρυνση των συλλεγομένων υδάτων εκτός του προαυλείου, τσιμεντοστρώσεις, επισκευή των εξωτερικών επιχρισμάτων που έχουν υποστεί φθορά από την υγρασία.
 • Στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Σπάρτης, στο συγκρότημα 2ου & 3ου Γυμνασίου Σπάρτης και στο 1 ΕΠΑΛ Σπάρτης: επισκευές επιχρισμάτων όπου έχουν υποστεί βλάβες.
 • Στο Νυκτερινό Γυμνάσιο –Λύκειο Σπάρτης: στεγανοποίηση δώματος.

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου έχουν καθοριστεί οι όροι και η ημερομηνία διεξαγωγής Ανοιχτού διαγωνισμού του έργου. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων στις 18-9-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μμ (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών).

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση των υποδομών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των νέων, στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα συγκεκριμένα σχολικά κτίρια και αύλειους χώρους στο Δήμο Σπάρτης εντάσσονται στη γενικότερη συνεχή προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών, τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, που φοιτούν σε αυτά.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

 

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΣΚΥΛΩΝ»,  συνολικού ποσού  9.977,49 €   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, σύμφωνα με την αριθ. 6/2018  μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης .  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α635/31-07-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α  1.

Παρακαλούμε  για την υποβολή προσφορών μέχρι 10 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης - Μαγούλα Τ.Κ. 23100.

 

Επαναληπτική πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο προσφοράς

Δ Ε  Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Mε στόχο την προβολή της Σπάρτης και ενίσχυση των   σχέσεων σε όλους τους τομείς με άλλες πόλεις του κόσμου ο Δήμος Σπάρτης συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Φόρουμ Αρχαίων Πόλεων στο  Ryazan Ρωσίας.

 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από 15 έως 18 Αυγούστου, με πρωτοβουλία της περιφέρειας του Ryazan της Ρωσίας, στην πόλη του Ryazan, που είναι το  διοικητικό κέντρο της αντίστοιχης περιφέρειας , μία από τις 30 μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας ,με  την αιγίδα της Unesco.

Εκπρόσωποι από 40 αρχαίες πόλεις απ΄όλο τον κόσμο καθώς και βασικοί εκπρόσωποι οικονομικών και εκπαιδευτικών φορέων, αλλά και επιχειρηματικοί παράγοντες συγκεντρώθηκαν στο Ryazan σε μια μεγάλη γιορτή συνένωσης δυνάμεων και οραμάτων. 

Πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία, που όχι μόνον αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της δημιουργίας γέφυρας επικοινωνίας  μεταξύ των κατοίκων της Σπάρτης και άλλων πόλεων  σε διεθνές επίπεδο, αλλά σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια κοινότητα ο Δήμος Σπάρτης απαντά στη λογική της εσωστρέφειας και του απομονωτισμού με το άνοιγμα νέων δρόμων συνεργασίας ανάμεσα στους άλλους λαούς  ανά τον κόσμο.

Το Δήμο Σπάρτης εκπροσώπησε ο Δήμαρχος, Ευάγγελος Βαλιώτης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο, Πλειώτα Χρήστο και την Δημοτική Σύμβουλο, Μακρυσοπούλου Χριστίνα ενώ στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του συνεδρίου, συμμετείχε το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινόρραχης «Πάρνων».

 

 Από το Γραφείο Δημάρχου

 

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εορτή Ιερού Ναού του Β΄ Κοιμητηρίου Σπάρτης

 

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Β΄ Κοιμητηρίου Σπάρτης, που τιμάται επ’ ονόματι του Αγίου Ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού.

Το πρόγραμμα εορτής έχει ως εξής:

 • Την παραμονή της εορτής, Πέμπτη 23 Αυγούστου και ώρα 6:30 μ.μ. θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιου.
 • Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της ιεράς εικόνας στο χώρο του κοιμητηρίου και τέλεση τρισάγιου από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας.
 • Στη λιτάνευση της εικόνας θα προπορεύεται η Φιλαρμονική του Δήμου Σπάρτης.

 

Το πρωί της εορτής, Παρασκευή 24 Αυγούστου, θα τελεστεί θεία λειτουργία.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Βαγγέλης Βαλιώτης, δέχτηκε στο γραφείο του εκπροσώπους της πόλης Nanjing της μακρινής Κίνας.

Η συμμετοχή του Δημάρχου Σπάρτης, στο συνέδριο αρχαίων πόλεων στην Nanjing και γενικότερα οι ενέργειες του Δήμου προς την κατεύθυνση προβολής της Σπάρτης στην Κίνα, φαίνεται να αποδίδουν καρπούς.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα άκρως ζεστό και εγκάρδιο κλίμα, παρουσία των αντιδημάρχων, κ. Αργυρόπουλου Παναγιώτη, κ. Πλειώτα Χρήστου, κ. Σκρουμπέλου Βασίλειου και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αργυρόπουλου Σταύρου, τονίστηκαν οι ισχυροί δεσμοί της Ελλάδος με την Κίνα και ενημερώθηκαν από το Δήμαρχο για την ταυτότητα της πόλης μας.

Προβλήθηκε επίσης ένα αντιπροσωπευτικό video της Σπάρτης , το οποίο όχι μόνο αναδεικνύει τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και τον πολιτισμό της, που την κάνουν να υπερέχει έναντι των άλλων περιοχών, αλλά  και την ποιότητα των αγροτικών  προϊόντων, την απαράμιλλη φυσική ομορφιά και τουριστική δυναμική.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με χαμόγελα και αισιοδοξία για την προοπτική συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού ,Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εμπορίου και την πραγματοποίηση Κινέζικων επενδύσεων στον τόπο μας.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Σπάρτης, συνόδευσε τους Κινέζους επισκέπτες μας, σε μια ξενάγηση στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού.

Είμαστε σίγουροι ότι η πρώτη αυτή επίσκεψη της επίσημης αποστολής στο Δήμο μας θα αποτελέσει «πύλη εισόδου» σε μια μεγαλόπνοη αλλά και μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Κίνα.

 

                                                                                                                      Από το Γραφείο Δημάρχου

 

Additional Info

 • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018
Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018 15:37

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 22η  Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.