δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.67/2014 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 2014».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995, που καθορίζονται τα χρηματικά όρια του πρόχειρου διαγωνισμού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την αρίθ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές  διατάξεις του Ν.3669/2008, ως ισχύουν.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 68.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.,  ήτοι στο ποσό των 1.106,00 ΕΥΡΩ.

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.67/2014 τεχνικής μελέτης.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε είκοσι (20,00) ευρώ.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-61115 και 27313-61112. Φαξ επικοινωνίας 27310-89158. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Θωμά Γεωργία.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ και ΧΥ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Σπάρτη 1 Οκτωβρίου 2014
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών ............ Για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη κάντε κλικ εδώ

Ο Δήμος Σπάρτης, προκειμένου να τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο των ευεργετών του Δήμου στο Ξηροκάμπι, την 5η Οκτωβρίου 2014, θα προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων ειδών τέλεσης πλήρους μνημόσυνου (δηλ. ενός δίσκου μνημόσυνου με στάρι για 180 άτομα με τα αντίστοιχα  ατομικά προσκομίδια μνημόσυνου και τα απαιτούμενα είδη σερβιρίσματος μιας χρήσης, καθώς και δύο ανθοστηλών)
Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 2/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δημαρχείου Σπάρτης  επί της οδού Γκορτσολόγου 52 στην Σπάρτη, (2ος όροφος), υπόψιν κ. Μιχαλόπουλου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 (3ος όροφος) Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361216, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)

Σπάρτη, 30/9/2014 (αρ. πρωτ.: 36581)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση μετά από απλή συλλογή προσφορών στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πλατάνας.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός δέκα ( 10 ) ημερών από την δημοσίευσης της παρούσας.
Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δημαρχείο Γκορτσολόγου 52 Σπάρτη και στα τηλέφωνα 2731361230 & 2731361250  κ. Ζάβρας και κ. Βάγια.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α


ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο Δήμος Σπάρτης, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου του δημοτικού συμβούλου που θα μεταβεί στην Κύπρο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σπάρτης στις αντικατοχικές εκδηλώσεις: «Μέρες μνήμης Μόρφου», θα προβεί στην προμήθεια ενός  αεροπορικού  εισιτηρίου με αναχώρηση από Αθήνα για Λάρνακα την 10/10/2014 και επιστροφή από Λάρνακα στην Αθήνα την 13/10/2014. Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο έως την 30/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο κτίριο του Δημαρχείου Σπάρτης  επί της οδού Γκορτσολόγου 52 στην Σπάρτη, (2ος όροφος), υπόψιν κ. Μιχαλόπουλου.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης,(Δ/νση: Γκορτσολόγου 52 (3ος όροφος) Σπάρτη, ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361216, Ε-mail: g. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)

Σπάρτη, 25-9-2014 (αρ. πρωτ. 36039)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π ΔΕ Πελλάνας», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
•    Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
•    Φορολογική ενημερότητα
•    Ασφαλιστική ενημερότητα
•    Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 27313-61102 από τον υπάλληλο της Δ.Τ.Υ  κ. Μανιάτη Παναγιώτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.
Η παρούσα όπως αναρτηθεί:α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,β) στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.   

Μαγούλα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 35211

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών ............ Για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη κάντε κλικ εδώ

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην κατεπείγουσα ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων σκυροδέματος, στο 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Συκαρακίου», προϋπολογισμού 3.480,88 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-61119. Αρμόδιος υπάλληλος: Βερούτης Θεόδωρος.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)στην ιστοσελίδα του Δήμου και γ) δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Μαγούλα   23   Σεπτεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος Σπάρτης


Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΒΑΣΣΑΡΑΣ – ΒΡΕΣΘΕΝΑ”», προϋπολογισμού 1.968,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

H εκπόνηση της μελέτης θα γίνει κατά το τεύχος ανάθεσης της αριθμ.83/2014 μελέτης ΔΤΥ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η σύνταξη ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, κατηγορίας 24.

Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές καλούνται όπως εκδηλώσουν με σχετική αίτησή τους ενδιαφέρον προς τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 13:00.

Στις αιτήσεις, οι οποίες θα φέρουν πλήρη στοιχεία των μελετητών (αριθμό, τάξη και κατηγορία πτυχίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα και τηλ. επικοινωνίας) να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για μελέτη ανάλογης κατηγορίας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά (επί του προεκτιμώμενου ύψους του σχετικού τεύχους ανάθεσης) σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ.27313-61115 και 27313-61106.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει το μελετητή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Μαγούλα 23 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 35514

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης


 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», προϋπολογισμού 12.592,85 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες δημοσίων έργων καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των εργασιών του αναφερομένου έργου με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα, μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00.

Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι πτυχίο για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-61114, αρμόδιος Μπεζεριάνος Νικόλαος.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί α)στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β)στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιευτεί στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο θα βαρύνει τον εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος.

Μαγούλα 23 Σεπτεμβρίου 2014

(Αρ. πρωτ.:35478)

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.