δημος
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 14:22

Συλλογή προσφορών για σάντουιτς (35ο Σπάρταθλον)

Written by

Σας γνωρίζουμε ότι στις  29 και 30  Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί το 35ο Σπάρταθλον . Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη ιχνηλάσιμη (προμηθευτές υλικών) οικονομική προσφορά για  πεντακόσια (500) σάντουιτς , εκ των οποίων τα εκατό (100) θα παραδοθούν τη Παρασκευή 29/9/2017 το βράδυ στις 22:00 και τα υπόλοιπα τετρακόσια (400) το Σάββατο 30/9/2017 το πρωί στις 9:00 σε άτομο που θα ορίσει ο Αθλητικός Οργανισμός .Τα σάντουιτς θα περιέχουν μόνο τυρί και μαρούλι . Το μήκος του ψωμιού να είναι μεταξύ 20 εκ έως 25  εκ . Η ανώτατη τιμή να ανέρχεται στα 600ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Δευτέρα  18/9/2017  και  ώρα 14:00 στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Το άνοιγμα  των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 18/9/2017 και ώρα 14:15 στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων  13-15).

Παρακαλούμε μαζί με την οικονομική σας προσφορά όπως μας προσκομίσετε φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το ποινικό μητρώο για συμμετοχή σε διαγωνισμό  .


Ο  Πρόεδρος
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


ΣΑΒΒΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  για τη προμήθεια ειδών της ομάδας 3 «Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς  CPV 39300000-5» της  γενικότερης προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια φαρμακευτικού- κτηνιατρικού υλικού / Ζωοτροφών/ Εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Πρόσκληση

Μελέτη

Διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια θραυστού υλικού(3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά 2017», προϋπολογισμού 7.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

 

Διαβάστε ΕΔΩ την πρόκληση

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018 » προϋπολογισμού €  83.139,52  (με Φ.Π.Α.),

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Απολύμανση χώρων με το πέρας της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 2.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών  της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Σπάρτης και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 7.800,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

10/2017 Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης», που θα πραγματοποιηθεί στη Τοπική Κοινότητα Μυστρά του Δήμου Σπάρτης, προϋπολογισμού δαπάνης 1140,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

11/2017 Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία για την αγορά μιας ή περισσοτέρων εκτάσεων για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ. 6/2017 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η  του μήνα Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Περίληψη Διακήρυξης 

Διακήρυξη

Τ.Ε.Υ.Δ.

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.