δημος

Ο Δήμαρχος Σπάρτης  διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 81.300,81 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100) ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Περίληψη διακήρυξης 

Διακήρυξη 

Προϋπολογισμός 

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  πεντακόσιες  (500) καρέκλες , τις οποίες θα χρειαστούμε λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ¨Σπάρταθλον 2015¨ τη Δευτέρα 21/9/2015 και τη Τρίτη 22/9/2015 στη Κεντρική Πλατεία Σπάρτης καθώς και τη Τετάρτη 23/9/2015 και τη Πέμπτη 24/9/2015 στις όχθες του Ευρώτα πλησίον της γέφυρας σε τόπο που θα σας υποδειχτεί .

Διαβάστε την Πρόσκληση εδώ.

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  πεντακόσιες  (500) καρέκλες , τις οποίες θα χρειαστούμε λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ¨Σπάρταθλον 2015¨ τη Δευτέρα 21/9/2015 και τη Τρίτη 22/9/2015 στη Κεντρική Πλατεία Σπάρτης καθώς και τη Τετάρτη 23/9/2015 και τη Πέμπτη 24/9/2015 στις όχθες του Ευρώτα πλησίον της γέφυρας σε τόπο που θα σας υποδειχτεί .

Διαβάστε την Πρόσκληση εδώ.

 

 

 

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015 15:05

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης-Αναμνηστικά

Written by

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια πρόταση από εσάς για τα αναμνηστικά (έργα τέχνης σχετικά με το Σπάρταθλον) των αθλητών τα οποία δίνονται κατά τον τερματισμό τους . Η πρόταση σας παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Πέμπτη  3/9/2015  στα  γραφεία  του  Αθλητικού Οργανισμού.

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας : «Προμήθεια Θραυστού υλικού (3Α) και Αμμοχάλικου Δ.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη  της αναφερόμενης προμήθειας με την υποβολή σχετικής αίτησής τους στη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στο Διοικητήριο Π.Ε., μέχρι και την Πέμπτη 3 – 09 - 2015 και ώρα 14:00.  Στην αίτηση να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ .

• Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη σε έντυπο που παραδίδει η Υπηρεσία μας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

• Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ή ισοδύναμο έγγραφο που να αποδεικνύει τη δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου στα προμηθευόμενα είδη .

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 27313-63370 από τον Υπάλληλο της ΔΤΥ κ.Πανόπουλο Βασίλειο .

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  με απόφαση  Δημάρχου.

Η παρούσα όπως αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στην ιστοσελίδα του Δήμου

  

ΣΠΑΡΤΗ: 31 – 08 - 2015

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

 

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός εργαστηρίων φυσικού αερίου ΕΕΚ Σπάρτης» , προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Σχετ. η 379/3-8-2015 Απόφαση Δ.Σ – ΑΔΑ: 7ΙΑΛΩ1Ν-ΥΒΞ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Μελέτη

Αίτηση

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον . Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη ιχνηλάσιμη (προμηθευτές υλικών) οικονομική προσφορά για  τετρακόσια (400) σάντουιτς ......

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση.

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  τη φωτογράφιση των τερματισάντων αθλητών του Σπάρταθλον 2015  καθώς και για την αναπαραγωγή σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) αναμνηστικών φωτογραφιών.

Διαβάστε εδώ όλη την ανακοίνωση.

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΚ ΜΑΓΟΥΛΑΣ», προϋπολογισμού 8.500,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.