δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας:«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κ.λ.π. ΔΕ Πελλάνας», προϋπολογισμού 5.000,00  ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Το Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης , καλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν άτυπη οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές.

Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του για την προμήθεια  τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου της Δ.Ε. Φάριδος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της προμήθειας έως την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 στην Γραμματεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης στην Μαγούλα (ισόγειο).

 

Η συνολική αξία της προμήθειας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης ανέρχεται σε 11.877,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε ομάδα και υποομάδα ειδών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι ο εξής:

{ΟΜΑΔΑ Α} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 1.769,41€

{ΟΜΑΔΑ Β} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 904,00 €

{ΟΜΑΔΑ Γ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ προϋπολογισμού 1.934,56€

{ΟΜΑΔΑ Δ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ προϋπολογισμού 348,04 €

{ΟΜΑΔΑ Ε} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ προϋπολογισμού   1.385,67€

{ΟΜΑΔΑ ΣΤ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ προϋπολογισμού 1.969,39€.

{ΟΜΑΔΑ Ζ} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ προϋπολογισμού 1.480,10 €.

{ΟΜΑΔΑ Η} ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ) προϋπολογισμού 2.187,49 €.

 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει την μεγαλύτερη έκπτωση ή την  χαμηλότερη τιμή αντίστοιχα για το σύνολο των αιτούμενων ειδών ανά ομάδα, εφόσον κριθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, ότι η προσφορά του πληροί τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Ειδικότερα α) Για τα είδη οπωροπωλείου (Ομάδα Α), ιχθυοπωλείου (Ομάδα Β), κρεοπωλείου (Ομάδα Γ) και ελαιολάδου (Ομάδα Δ), κριτήριο αξιολόγησης θα είναι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και β) Για τα υπόλοιπα είδη (Ομάδες Ε, ΣΤ & Ζ) κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η  χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή επί των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

O χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, έως την λήξη του οικονομικού έτους 2015 με δυνατότητα παράτασής της και στο έτος 2016 έως την περαίωση της νέας διαδικασίας ανάθεσης των προμηθειών και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που ανατέθηκαν στον ανάδοχο.

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν  τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του Ν.Π., και ύστερα από έγγραφη παραγγελία τους προς τον προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς στα σημεία παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σπάρτης, (Δ/νση: Μαγούλα (1ος όροφος), ΤΚ 23100, Τηλ: 2731361110, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδια υπάλληλος Γεωργία Κούμαρη)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή

Έντυπα οικονομικών προσφορών

 

 

Το  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης  προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της εργασίας  «Συντήρηση  και  επισκευή  κτιρίου  του  Παιδικού  Σταθμού  Ξηροκαμπίου», προϋπολογισμού 5.630,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την   κατάθεση  οικονομικής  προσφοράς  (σε  σφραγισμένο  φάκελο)   στη γραμματεία του  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Σπάρτης   (Δωριέων  11, ΤΚ 23 100), μέχρι και την Τρίτη  8 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 13:00.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.2731029082. Αρμόδιος υπάλληλος Σπυρόπουλος  Ευστράτιος.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΒΟΥΝΑΣΗΣ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή

 

 

Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2015 14:07

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης-Γεύμα

Written by

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  γεύμα εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων (αθλητών-συνοδών) , το οποίο θα δοθεί τη Κυριακή το μεσημέρι 27 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 .Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1) ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ ΑΝΑ 4 ΑΤΟΜΑ  ή  ΑΤΟΜΙΚΗ (650 άτομα)

2) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΑΝΑ 2 ΑΤΟΜΑ (650 άτομα)

3) ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΑΤΆΤΕΣ (650 ΜΕΡΙΔΕΣ)

4) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Επίσης γουρουνόπουλο θα έρθει έτοιμο(ψημένο) από τον χορηγό μας «Τσικάκη –Γιαννόπουλο». Από τη πλευρά σας θα αναλάβετε το κόψιμο του γουρουνόπουλου και το σερβίρισμα του .

Μέγιστη τιμή ανά άτομο 12,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. . Απαραίτητη προϋπόθεση το  κατάστημα(ή όμορα καταστήματα σε απόσταση 100μέτρων) να μπορεί να εξυπηρετήσει γεύμα εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων το οποίο θα αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος , την οποία παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σε φωτοαντίγραφο .

Η οικονομική σας προσφορά παρακαλούμε όπως μας κατατεθεί μέχρι τη Τετάρτη 9/9/2015  και  ώρα 14:00  στα  γραφεία  του Αθλητικού Οργανισμού.

Το  άνοιγμα  των  προσφορών  θα  γίνει  τη Τετάρτη  9/9/2015  και  ώρα  14:30  στα  γραφεία  του  Αθλητικού  Οργανισμού Δήμου Σπάρτης (Δωριέων 11).

 

Διαβάστε την Πρόσκληση εδώ.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, (αρθρ.3, παρ.6, ΕΚΠΟΤΑ) για την «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχ/σης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 798.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (23%).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σύμφωνα με τα αναφερομένα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/β/2677/21-10-2013), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 08:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης του προμηθευόμενου είδους προς χρήση θα γίνει εντός διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 12.989,00€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ).

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.sparti.gov.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 27313-63202 και 27313-63200. Φαξ επικοινωνίας 27313-63371. Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Βαρζακάκος Κωνσταντίνος.

 

Σπάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

 

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

Ο Δήμαρχος Σπάρτης  διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΚ ΑΦΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΑ», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 81.300,81 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100) ή μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη.

Περίληψη διακήρυξης 

Διακήρυξη 

Προϋπολογισμός 

Τεχνική περιγραφή

Τιμολόγιο

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  πεντακόσιες  (500) καρέκλες , τις οποίες θα χρειαστούμε λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ¨Σπάρταθλον 2015¨ τη Δευτέρα 21/9/2015 και τη Τρίτη 22/9/2015 στη Κεντρική Πλατεία Σπάρτης καθώς και τη Τετάρτη 23/9/2015 και τη Πέμπτη 24/9/2015 στις όχθες του Ευρώτα πλησίον της γέφυρας σε τόπο που θα σας υποδειχτεί .

Διαβάστε την Πρόσκληση εδώ.

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΠΑΡΟΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Προϋπολογισμός

Τεχνική περιγραφή

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις  25 και 26  Σεπτεμβρίου  2015 θα διεξαχθεί το 33ο Σπάρταθλον. Θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε μια διερευνητική άτυπη οικονομική προσφορά για  πεντακόσιες  (500) καρέκλες , τις οποίες θα χρειαστούμε λόγω των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ¨Σπάρταθλον 2015¨ τη Δευτέρα 21/9/2015 και τη Τρίτη 22/9/2015 στη Κεντρική Πλατεία Σπάρτης καθώς και τη Τετάρτη 23/9/2015 και τη Πέμπτη 24/9/2015 στις όχθες του Ευρώτα πλησίον της γέφυρας σε τόπο που θα σας υποδειχτεί .

Διαβάστε την Πρόσκληση εδώ.

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.