δημος

Ο Δήμος Σπάρτης προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους», προϋπολογισμού 5.000,00 € με το ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’ 2016).
Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος Σπάρτης απεύθυνε τη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών προς όλα τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων (του Π.Δ. 159/13, ΦΕΚ 251 Α’ 2013) τα οποία έχουν έδρα εντός των ορίων του Δήμου Σπάρτης.

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΦΑΡΙΔΟΣ 2016», με προϋπολογισμό 141.838,00 € (με Φ.Π.Α & αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  με προϋπολογισμό 114.384,04€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση

 

Παροχή διευκρινήσεων επί της Διακήρυξης του έργου (αναρτήθηκε 30/11/2016)

 

 

Ο Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση  των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σπάρτης», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ. Αναλυτικότερα:

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική περιγραφή

Τεχνικές προδιαγραφές

Συγγραφή υποχρεώσεων

Πίνακας οχημάτων

Προϋπολογισμός

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (αρθρ. 125 του Ν.4412/2016)  επί των τιμών της αριθμ. 115/2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου  « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ »,  συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00€.

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  (αρθρ.125 του Ν.4412/2016 ) επί των τιμών της αριθμ. 104 / 2016 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€.

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.