δημος

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού  (Δωριέων 11),  στις 07-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Δωριέων 11), στις 07-11-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:40.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 08:43

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού  (Δωριέων 11) στη Σπάρτη  στις 31-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 .

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού  (Δωριέων 11),  στις 31-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 .

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 15:21

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, (μέσω της πλατφόρμας (ZOOM) στις 2 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

 1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ 87/τ. ‘Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ. 6 υπό παρ.32 σύμφωνα με το οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.

2.Το άρθρο 29 του Ν.4849(Φ.Ε.Κ 207 Α/05-11-2021) : «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

3.Την αρ.πρωτ. 22301/19-10-2023 αίτηση του Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Λακωνίας.

4.Το γεγονός ότι η αργία της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου (28-10-2023, Σάββατο) συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σπάρτης.

5.Την αρ.πρωτ.οικ.21463/06-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟΩ1Ν-1ΜΝ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 07/11/2022 έως και 31/12/2023 Χορήγηση εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου».

6.Τις ανάγκες της αγοράς.

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Η λειτουργία της λαϊκής Αγοράς Σπάρτης της ημέρας Σαββάτου 28-10-2023, λόγω της αργίας της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα Παρασκευή 27-10-2023.

 

 

Κοινοποίηση:

1.Α.Τ.Σπάρτης                                                                                                                        

2.Δημοτική Αστυνομία Δήμου Σπάρτης                              

                                                             

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής 2023-2024»,  συνολικού ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023 12:36

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 25-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 25-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο  -  Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων),  στις 25-10-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:50.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.