δημος

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ" συνολικής εκτιμώμενης αξίας 179.837,80€ με ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/09/2023 και ώρα 12.00.
Συστημικός αριθμός καταχώρησης ΕΣΗΔΗΣ 192875.

 

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

Μελέτη

ΕΕΕΣ (pdf)

ΕΕΕΣ (xml)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες διαλογής – ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών 2023-2024» με CPV: 90514000-3 Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων,  εκτιμώμενης αξίας 99.993,60 €  με  ΦΠΑ (24%) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε οκτώ (8) τμήματα ανά μήνα παροχής υπηρεσίας σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της αρ. Ε6/6/2023 μελέτης. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα της υπηρεσίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/9/2023 και ώρα 14.00.

Συστημικός αριθμός καταχώρησης 217210.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΕΕΣ (pdf)

ΕΕΕΣ (xml)

ΕΕΕΣ (html)

 

Εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας την ερχόμενη εβδομάδα, το 3o Sparta Garden Museum Festival που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 5 και Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης αναβάλλεται.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής του. Ζητάμε την κατανόησή σας.

 

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

 

Πέτρος Γ. Δούκας

 

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 09:33

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, (μέσω της πλατφόρμας (ZOOM) στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ),  04-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:45.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 09:26

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ),  04-09-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:30.

 

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση

 

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023 09:23

Πολιτική προστασία Δήμου Σπάρτης

‘Κτύπα ξύλο’ -  φθάσαμε στον τέταρτο χρόνο χωρίς καμία καταστροφική πυρκαγιά στο Δήμο μας!

Και όποιες εκδηλώθηκαν, προλάβανε οι δυνάμεις μας να τις κατασβέσουν έγκαιρα και πριν εξαπλωθούν!

Αξίζουν εύγε και συγχαρητήρια στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάρτης, της Αστυνομίας, και στο πλήθος των εθελοντών που σπεύδουν να προσφέρουν, καθώς και στην αρμόδια Αντιδήμαρχο, Γεωργία Ζαχαράκη.

 • Είμαστε ο 2ος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που αξιοποιεί drone στην ομάδα Πολιτικής Προστασίας, και ο 2ος Δήμος που έχει θέσει σε λειτουργία Επιχειρησιακό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και φυσικών καταστροφών με αξιοποίηση drone, σε 24-ωρη βάση!
 • Το ειδικό λογισμικό των drones αναγνωρίζει άμεσα τον καπνό και τις εστίες φωτιάς. 
 • Το Κέντρο είναι συνδεδεμένο online με το Πυροσβεστικό Σώμα και το σύστημα διαχείρισης περιστατικών ENGAGE / civil protection. 
 • Το σύστημα αυτό, περιλαμβάνει και την τοποθέτηση στα οχήματά της Υπηρεσίας GPSmini-finder για τον συνεχή εντοπισμού καπνού και πυρκαγιάς!
 • Οι εργαζόμενοι στην Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα και βελτιώνουν τις επιδόσεις τους λαμβάνοντας συνεχή και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε διάφορους τομείς πυρόσβεσης, διάσωσης, πρόληψης, και διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων.
 • Έχουν λάβει μέρος στην διακλαδική Άσκηση ΠΥΡΑΝΘΟΣ με την Π.Υ. Γυθείου, και Πιστοποίηση πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό.
 • Επίσης, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αρχαιολογική υπηρεσία, συμμετείχαν σε άσκηση εκκένωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά.

——Επιπλέον, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το τμήμα της Π.Π. έχει συμβάλλει:

 • Στον Καθαρισμό 220 οικοπέδων, συμβάλλοντας στην πυροπροστασία, με ειδοποιήσεις στους πολίτες για προληπτικό αντιπυρικό καθαρισμό οικοπέδων πριν την επίδοση προστίμου. 
 • Στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρών και χιονοπτώσεων
 • Σε καθαρισμό δρόμων από πτώσεις δένδρων, από ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Στην άμεση επέμβαση σε όσα σημεία της πόλης παρουσίασαν πρόβλημα λόγω συσσώρευσης υδάτων. 
 • Στη παροχή πρώτων βοηθειών σε πολίτες.
 • Στην παροχή βοήθειας σε αυτοκίνητα που παρουσίασαν βλάβη και εγκλωβίστηκαν σε δρόμους.
 • Στη διάσωση ζώων (π.χ. στη Λογγάστρα σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων)

Επίσης,

 • Κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, η Π.Π. έχει αντιμετωπίσει μαζί με την Π.Υ. έγκαιρα πυρκαγιές στα εξής σημεία: Στο Πυρί, στο εργοστάσιο Λακωνία, στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο, στο Νερόμυλο, στις Αμύκλες και στη χαράδρα μεταξύ Λογγάστρας και Βορδόνιας.

Επίσης,

 1. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας είναι έτοιμη να συνδράμει όλες τις προσπάθειες, με 2 φορτηγά πυροσβεστικά και ένα αγροτικό με βυτίο του ενός τόνου και με τουλάχιστον 25 εκπαιδευμένους και εξοπλισμένους διασώστες. 
 1. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Λακωνίας - Περ. Τμ. Σπάρτης, είναι έτοιμος με τα εκπαιδευμένα στελέχη του, να παρέχει τις πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση τραυματισμού πυροσβέστη, εθελοντή, φαντάρου, πολίτη, τόσο στον κεντρικό του σταθμό, όσο και με μεταφορά προσωπικού, όπου χρειάζεται. 
 1. Η ΔΕΥΑ Σπάρτης είναι σε ετοιμότητα να τροφοδοτήσει τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση πυρκαγιάς με τα δυο αποφρακτικά οχήματα που διαθέτει. Σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία όλοι οι κρουνοί πυρόσβεσης έχουν ήδη ελεγχθεί και είναι σε ετοιμότητα. 
 1. Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, όπου ήταν εφικτό, έχουν οργανώσει Ομάδες Πυρασφάλειας για την έγκαιρη ειδοποίηση των πυροσβεστικών αρχών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και για την αποτροπή εμπρηστών. 
 1. Η αίθουσα των ΚΑΠΗ Σπάρτης βρίσκεται σε ετοιμότητα και διαθέτει κλιματισμό για να υποδεχθεί όσους έχουν ανάγκη σε ημέρες και περιόδους καύσωνα. 

 2. Φυσικά, όλα τα παραπάνω δεν επαρκούν για να υποκαταστήσουν την επιμέλεια και την επαγρύπνηση όλων μας 

 ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ

Δεδομένου ότι η κατάσταση υπερθέρμανσης του πλανήτη και λειψυδρίας, δεν θα βελτιωθεί αλλά θα επιδεινωθεί, …

 1. Ο κάθε πολίτης για να συμβάλλει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας για τη πρόληψη των πυρκαγιών να διατηρεί καθαρά τα οικόπεδά του και τον περιβάλλοντα χώρο της οικίας του.
 2. Να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και προστασία των πολιτών, για φωτιά, και άλλα ακραία φαινόμενα. 
 3. Η Κυβέρνηση να επανεξετάσει την επανασύσταση του σώματος της Αγροφυλακής, που ήταν παρούσα στις δασικές περιοχές.
 4. Η Κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα αδειοδότησης ορεινής κτηνοτροφίας, σε στοχευμένες περιοχές, ώστε τα κοπάδια να τρώνε τα χορτάρια πριν ξεραθούν και αποτελέσουν ‘καύσιμη ύλη’.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης

Πέτρος Δούκας

 

Το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης υπενθυμίζει τη λειτουργία των δημοτικών μουσείων στην πόλη της Σπάρτης και τον Μυστρά.  

Το Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών «Τάκη Αϊβαλή» που βρίσκεται στο Μυστρά, λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 9:40με 14:00. 

Οι επισκέπτες θα ταξιδέψουν στο κόσμο των φωτογραφικών μηχανών και θα θαυμάσουν τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική συλλογή  φωτογραφικών μηχανών 

Το Μουσείο Νεότερης Ιστορίας Σπάρτης (Λυκούργου & Χαμαρέτου, στον 1ο όροφο του κτηρίου της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης) λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 9:00 με 15:00 

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη του Δήμου Σπάρτης, σχέδια και πληροφορίες για τα κύρια Δημόσια κτίρια της πόλης, πληροφορίες και εικόνες για τα Σχολεία, τους Ναούς, τον Αθλητισμό, τα κτίρια Πολιτισμού. Επίσης υπάρχουν έπιπλα από οικίες, τοπικά ενδύματα και άλλα εκθέματα. 

Το Μανουσάκειο Μουσείο (Ανανίου 13, Σπάρτη) λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 με 15:00. 

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από αναπαραστάσεις εσωτερικών χώρων, εκθέσεις και προβολές πολυμέσων, να επισκεφθούν και να «γευτούν» όψεις της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής μιας άλλης εποχής, των ανθρώπων που δημιούργησαν και κατοίκησαν τη νέα πόλη της Σπάρτης.

 

Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

 

Πέτρος Γ. Δούκας

 

 

 

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2023 11:11

Δωρεάν προληπτικός έλεγχος μνήμης

 

 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει καθιερωθεί  η 21η  Σεπτεμβρίου ως η παγκόσμια ημέρα της νόσου Alzheimer.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, το Κέντρο Κοινότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Σπάρτης σε συνεργασία με το «Κέντρο Ημέρας για τη μνήμη και την άνοια» IASIS Α.Μ.Κ.Ε. που εδρεύει στην Καλαμάτα, θα πραγματοποιήσουν δωρεάν προληπτική εξέταση μνήμης.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η έγκαιρη αναγνώριση των διαταραχών μνήμης καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα άνοιας και διαταραχής της μνήμης.

Ο προληπτικός έλεγχος μνήμης θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας του «Κέντρου Ημέρας για τη μνήμη και την άνοια» και απευθύνεται σε ενήλικα άτομα, τα οποία παρατηρούν δυσκολία στη μνήμη τους που πιθανόν να οφείλεται από έλλειψη βιταμινών, διάφορες παθήσεις ή διαταραχές όπως ύπνου, άγχους, άνοιας.  

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2023 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης (Κων. Παλαιολόγου 136) με προγραμματισμένο ραντεβού. Για τον προγραμματισμό ραντεβού καλέστε στα τηλέφωνα 27210-92272 & 27210-94590  στις ώρες 8.30πμ-12.30μμ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το «Κέντρο Ημέρας για τη μνήμη και την άνοια» είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την «IASIS A.M.K.E»

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.