δημος
Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 14:48

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 15:13

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 10η  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

 

Ο Δήμος Σπάρτης  προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.24%) και ΚΑ: 64-7336.003

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο  «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης http://www.sparti.gov.gr .

 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υ.ΔΟΜ. & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο Σπάρτης-Γυθείου, πληροφορίες: Βαρζακάκος Κ., τηλ. 27313 63359 και εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/09/18  (αναθέτουσα αρχή) παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 21/09/18.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   25/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.

 

Α/Α  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :  76345

 

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική περιγραφή

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο

6. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

7. Φάκελος ασφάλειας και υγείας

8. ΤΕΥΔ

 

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2018 13:51

Γιορτή Νεολαίας 2018

Written by

 

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 8.:30μμ στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης

Back To School party με την Κατερίνα Στικούδη


Θα πραγματοποιηθεί βράβευση διακριθέντων μαθητών κατά την σχολική χρονιά 2017-2018

 

Additional Info

  • date Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 11η  Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στη διεθνή τουριστική έκθεση Περιπατητικού Τουρισμού «Tour Natur 2018»  η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018.  

Η Tour Natur είναι η μοναδική έκθεση στην Γερμανία που απευθύνεται άμεσα σε εξειδικευμένο κοινό το οποίο  συνδυάζει τις διακοπές του με την πεζοπορία και άλλες υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες. Εκτιμάται  ότι φέτος  περισσότεροι από 50.000 επισκέπτες   πέρασαν από την έκθεση, στην οποία πήραν μέρος περίπου 5000 ταξιδιωτικοί προορισμοί απ’ όλο τον κόσμο και 275 εκθέτες. Πάνω από το 90% των επισκεπτών είναι ιδιώτες οι οποίοι προσέρχονται στην έκθεση για να ενημερωθούν και  να αποφασίσουν για τις επόμενες διακοπές τους. Η συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στην ανωτέρω έκθεση έγινε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του και της στρατηγικής του για ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ο Δήμος Σπάρτης συμμετείχε στην έκθεση με δικό του stand μέσα στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σημαντική ήταν η υποστήριξη της συμμετοχής από το Ελληνικό Προξενείο στο Ντίσελντορφ.

Το Δήμο Σπάρτης εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Κονίδης Γεώργιος και το μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δούρος Θωμάς.  Οι εκπρόσωποι του Δήμου ενημέρωσαν τους επισκέπτες της έκθεσης  προσφέροντάς τους το κατάλληλο έντυπο υλικό στη γερμανική γλώσσα και ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πεζοπορικού και φυσιολατρικού τουρισμού προβάλλοντας τη  φυσική ομορφιά, τα περιπατητικά μονοπάτια και τις μοναδικές δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή μας για υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες.

Η συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, θα συνεχιστεί έως το τέλος του έτους.

                                                                                               

                                                                                                Εκ του Δήμου Σπάρτης

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) της αριθμ. 2017/083 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου : Κατασκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Μυστρά, συνολικού προϋπολογισμού 71.225,00 ευρώ.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12-9-2018 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 12.00 π.μ.

 

 Περίληψη Διακήρυξης

 Διακήρυξη

 Έκθεση - Τεχνική περιγραφή

 Προϋπολογισμός

 Τιμολόγιο

 Φάκελος ασφάλειας και υγείας

 Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

 ΤΕΥΔ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει  την υπηρεσία με τίτλο « Αμοιβή Ιατρού Εργασίας». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α 623/27-07-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού ευρώ 10.000,00,  τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την  ανωτέρω υπηρεσία

μέχρι την 14/09/2018 και ώρα 12: μεσημβρινή.

Η προσφορά θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο Οικονομικής Υπηρεσίας, κτίριο Μαγούλας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Πιστοποιητικό Ιατρικού Συλλόγου (Άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 3850/2010)

 

Συννημένα: Η αριθ. 1/2018 μελέτη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

           Ο Δήμαρχος

 

    Βαλιώτης Ευάγγελος

 

Μελέτη

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών της αριθμ. 30/2018 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου :Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε. Πελλάνας 2018, συνολικού προϋπολογισμού 44.464,81 ευρώ.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13-9-2018 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

 

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική περιγραφή

4. Προϋπολογισμός

5. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

6. Σχέδιο ασφάλειας και υγείας

7. Φάκελος ασφάλειας και υγείας

8. Τιμολόγιο

9. Εργοταξιακή μελέτη

10. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς

11. ΤΕΥΔ

 

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.