δημος
Παρασκευή, 25 Μαϊος 2018 15:14

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Written by

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων) την 30η Μαϊου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (άρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού ,εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), της αριθμ. 2018/028 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΜΥΣΤΡΑ », συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 €.

Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν πιστοποιητικό για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανάλογης δυναμικότητας.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Τιμολόγιο

6. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. ΤΕΥΔ

10. Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, προτίθεται να διοργανώσει εκδρομή από τις 11/6/2018 έως 18/6/2018, 18/6/2018 έως 25/6/2018 και 1/7/2018 έως 8/7/2018 για τα μέλη του ΚΑΠΗ  στην Αιδηψό Ευβοίας για ιαματικά λουτρά συνολικού προϋπολογισμού 9.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εκδρομή  θα πραγματοποιηθεί ως εξής:  Μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 11/6/2018 έως 18/6/2018, μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 18/6/2018 έως 25/6/2018 και μετάβαση 100 ατόμων με δύο λεωφορεία από 1/7/2018 έως 8/7/2018

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ. να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σε κλειστό φάκελο, καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

Ο φάκελος θα περιέχει :

  1. Την οικονομική προσφορά.
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Ο Πρόεδρος

 

Θεμιστοκλής Πατσιλίβας

 

Την Τετάρτη 24 Μαϊου 2018, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η βράβευση της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΕ Πελλάνας Καστορείου για την εξαιρετική τους πορεία στη φετινή αγωνιστική περίοδο.   

Ο Δήμαρχος κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, ο οποίος τίμησε με πλακέτα τον  κ. Γιώργο Σκαφιδά ως Πρόεδρο της ομάδας, τους συνεχάρη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος  και την  ιστορική άνοδο στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Το επίτευγμα αυτό ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας που όλοι κατέβαλλαν: οι παίκτες με τον αγώνα τους, ο προπονητής και το επιτελείο του, και η διοίκηση με τη στήριξη και συνδρομή της, συνεργάστηκαν αρμονικά και ο πολυπόθητος στόχος της ανόδου είναι πλέον πραγματικότητα.

Αποτελεί καταξίωση της σκληρής δουλειάς, του προγραμματισμού, της συμπαράστασης και του ενθουσιασμού της τοπικής κοινωνία και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μπορούμε ως Δήμος να στηριζόμαστε στον υγιή αθλητισμό.

Ο Δήμος Σπάρτης είναι και θα είναι στο πλευρό της ομάδας ώστε σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και Καλή επιτυχία στον νέο, πιο απαιτητικό δρόμο που πρέπει να διασχίσει την επόμενη αθλητική χρονιά.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Ο  Δήμαρχος Σπάρτης προκηρύσσει  με Συνοπτικό Διαγωνισμό την  επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο  « Προμήθεια  μελανιών –τόνερ και συναφών αναλωσίμων για το Δήμο Σπάρτης έτους 2018 », (συνολικού ποσού  25.118,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση  της  σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), της αριθ. 3/2018 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας.

Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαγχθεί την 06/06/2018 , ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σπάρτης (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) -Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

 

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Μελέτη

ΤΕΥΔ

Έντυπο Προσφοράς

 

Έκθεση Φωτογραφίας πραγματοποιείται από την Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης στο Μουσείο Φωτογραφικών μηχανών «Τάκη Αϊβαλή» που βρίσκεται στο Μυστρά .

Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης, στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων.

Η έκθεση φωτογραφίας λειτουργεί καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, από τις 9:00 π.μ. – 14:μ.μ. από Δευτέρα 14-5-2018 έως Κυριακή 13-6-2018 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

 

Additional Info

  • date Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Με την αριθ. 104/2018  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω9ΦΙΩ1Ν-ΒΑΙ), κηρύχτηκε άγονη η διαδικασία του συνοπτικού  διαγωνισμού που διεξήχθη  στις 16/02/2018 (με την αριθ. 2087/02-02-2018  Διακήρυξη Δημάρχου),  για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης  που θα αφορά τις ομάδες 6 και 7 που περιλαμβάνονται στην γενικότερη   προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση Οχημάτων, Μηχανημάτων και Δικύκλων του Δήμου Σπάρτης» και CPV: 34913000-0.

Με την αριθ.  123/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ  ΨΞΥ5Ω1Ν-ΤΕΞ), εγκρίθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων  32 και 106 του Ν. 4412/2016, για την ανωτέρω υπηρεσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο ομάδων 6, 7 που περιλαμβάνονται στην γενικότερη προμήθεια με  τίτλο   «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση Οχημάτων, Μηχανημάτων και Δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»  ανέρχεται σε  34.136,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Α- Πίνακας 6 - Ανταλλακτικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 1 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 2 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 3 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 4 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 5 - Ελαστικά

Παράρτημα Β - Πίνακας 6 - Ελαστικά

Παράρτημα Γ - Οχήματα/Μηχανήματα

ΤΕΥΔ

Προσφορά

Με την αριθ. 105/2018  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΨΙΩ8Ω1Ν-ΞΚ6), κηρύχτηκε άγονη η διαδικασία των δύο συνοπτικών διαγωνισμών που διεξήχθησαν στις 11/01/2018 (με την αριθ. 35177/22-12-2017  Διακήρυξη Δημάρχου)  και στις 16/02/2018 (με την αριθ. 2085/02-02-2018  Διακήρυξη Δημάρχου),  για τη σύναψης δημόσιας σύμβασης    της υπηρεσίας με τίτλο   «Συντήρηση Οχημάτων, Μηχανημάτων και Δικύκλων του Δήμου Σπάρτης» (ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) και  CPV: 50112000-3 .

 Με την αριθ.  124/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ  7ΖΖΙΩ1Ν-ΥΔΖ), εγκρίθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατ΄εφαρμογή των άρθρων  32 και 106 του Ν. 4412/2016, για την ανωτέρω υπηρεσία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας με  τίτλο   «Συντήρηση Οχημάτων, Μηχανημάτων και Δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»  ανέρχεται σε  46.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Πρόσκληση

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα Α

ΤΕΥΔ

Τιμολόγιο

Προσφορά

Ο Δήμαρχος Σπάρτης διακηρύσσει ότι  εκτίθεται σε  φανερή, προφορική και μειοδοτική δημοπρασία η μίσθωση από το Δήμο Σπάρτης  κατάλληλου ακινήτου (είτε κτιρίου, είτε οικοπέδου στο οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει στη συνέχεια σχολικό κτίριο, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης-νηπιαγωγείο) για την μακροχρόνια κάλυψη των αναγκών για στέγαση του 2θέσιου 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης».

 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο Δήμος Σπάρτης προκηρύσσει τη με Συνοπτικό  Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου (αρθ. 117 του Ν.4412/16)  με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της αριθμ 2018/014 εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης του έργου

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 €.

 

Η διενέργεια του Συνοπτικού διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις διατάξεις Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

 Ο Συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η  του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23 100), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.

1. Περίληψη διακήρυξης

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική έκθεση

4. Προϋπολογισμός

5. Γενική συγγραφή

6. ΣΑΥ

7. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

8. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

9. Τιμολόγιο

10. ΤΕΥΔ

 

Ο Δήμος Σπάρτης θέλει να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, να προσαρμόσει τον ιστότοπό του στις ανάγκες σας και να διαχειριστεί τις διαφημίσεις του. Πατώντας «Ενημερώθηκα» δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο και την Πολιτική μας για τα Cookies. Για να δείτε ολόκληρη τη λίστα των cookies και να μας πείτε αν μπορούν ή όχι να χρησιμοποιηθούν στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Συγκατάθεσης για τα Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.